Σχέδιο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας

7 Σεπτεμβρίου, 2020

Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

21 Νοεμβρίου, 2019

Σχέδιο Ανάκαμψης Εμπορικού Κέντρου

4 Ιανουαρίου, 2018

Πορεία Εκτέλεσης Έργων Υποδομής

30 Νοεμβρίου, 2017

Πλατφόρμα “ourPafos” – Βελτιώνω την Πόλη μου

19 Νοεμβρίου, 2017

Σχέδια Περιοχής για Ιστορικό Κέντρο και Τουριστική Περιοχή

30 Οκτωβρίου, 2017

Συμμετοχικός Προϋπολογισμός

30 Οκτωβρίου, 2017

Παράταση Δημοτικών Τελών σε Εμπορικό Κέντρο

25 Ιανουαρίου, 2017