Σε αυτή την προσπάθεια κανένας δεν περισσεύει, καμιά συνεισφορά δεν είναι μικρή. Σε αυτή την προσπάθεια δηλώνω παρών, θα καταθέτω το 50% των απολαβών μου ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου για τους επόμενους 3 μήνες στον ειδικό λογαριασμό της Κυβέρνησης.
Έχουμε ευθύνη, ο κάθε ένας από εμάς να σταθούμε στην πρώτη γραμμή της αλληλεγγύης. Πρώτοι εμείς, όσοι επιλέξαμε την ενασχόληση με τα κοινά να συμβάλουμε και να συνεισφέρουμε, στη μάχη απέναντί της, ο καθένας οφείλει να προσφέρει ανάλογα με τις δυνάμεις του.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ