Υποβάλετε προτάσεις και διεκδικήστε μέχρι €20.000 μέσω του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού

Έχω την πεποίθηση ότι η κοινωνία της πόλης μας έχει ένα αλάνθαστο αισθητήριο. Μέσα από την επαφή μου με όσους Δημότες έχω την τιμή και ευκαιρία να συζητώ προκύπτουν εξαιρετικές ιδέες για περιοχές παραμελημένες και ξεχασμένες. Δεν γνωρίζει κανείς καλύτερα άλλωστε το Δήμο μας και τις ανάγκες του από τους ίδιους τους Δημότες.

Είναι γι’αυτό το λόγο που πρότεινα το Συμμετοχικό Προϋπολογισμό.

Αν επιθυμούμε μια πραγματική Κοινωνία των Πολιτών, με ενεργούς Δημότες, ένα Δήμο των πολλών είναι η ώρα να προτείνουμε και να εφαρμόσουμε λύσεις καινοτόμες, που να εμπλέκουν τους Δημότες μας και να τους κάνουν μέρος της προσπάθειας του Δημοτικού Συμβουλίου.

διαδικασία υποβολής πρότασης

Τι είναι ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός;

Η λειτουργία του μοντέλου ειναι απλή: ο δήμος ορίζει ένα ποσό , το οποίο διαθέτει στους δημότες του, ορίζοντας έναν ή περισσότερους τομείς πολιτικής (πχ αθλητισμός, υγεία, παιδεία, κοινωνικές δομές) ώστε αυτοί να αποφασίσουν σε ποια έργα θα δαπανηθεί. Πρόκειται δηλαδή για προϋπολογισμό εξόδων. Η τοπική Αρχή είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των πολιτών, την προώθηση της ιδέας, την παροχή τεχνικών γνώσεων, την υποβοήθηση της διαδικασίας, αλλά όχι την καθοδήγησή της.

Γιατί τον πρότεινα;

Έχω την πεποίθηση ότι η κοινωνία της πόλης μας έχει ένα αλάνθαστο αισθητήριο.  Μέσα από την επαφή μου με όσους Δημότες έχω την τιμή και ευκαιρία να συζητώ προκύπτουν εξαιρετικές ιδέες για περιοχές παραμελημένες και ξεχασμένες.  Δεν γνωρίζει κανείς καλύτερα άλλωστε το Δήμο μας και τις ανάγκες του από τους ίδιους τους Δημότες.

Αν επιθυμούμε μια πραγματική Κοινωνία των Πολιτών, με ενεργούς Δημότες, ένα Δήμο των πολλών είναι η ώρα να προτείνουμε και να εφαρμόσουμε λύσεις καινοτόμες, που να εμπλέκουν τους Δημότες μας και να τους κάνουν μέρος της προσπάθειας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ποιός μπορεί να υποβάλει πρόταση;

Πρόταση μπορεί να υποβαλεί γραπτώς και επώνυμα κάθε πολίτης που διαμένει μόνιμα στην πόλη της Πάφου ή οποιοδήποτε οργανωμένο σύνολο (σωματείο, φορέας ή ομάδα πολιτών) με έδρα την πόλη της Πάφου.

Ποιά είναι τα θεματικά πεδία των προτάσεων που μπορούν να υποβληθούν;

Αντικείμενο της πρότασης μπορεί να είναι έργο/δράση σε οποιονδήποτε τομέα της αρμοδιότητας του Δήμου ως Τοπικής Αρχής. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής θεματικά πεδία:

 • (i) Εξυπηρέτηση του πολίτη
 • (ii) Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • (iii) Αθλητισμός
 • (iv) Πολιτισμός
 • (v) Κοινωνική Μέριμνα
 • (vi) Καθαριότητα-αισθητική της πόλης
 • (vii) Πάρκα και δημόσιοι χώροι πρασίνου
 • (viii) Τεχνολογία
 • (ix) Τουρισμός
 • (x) Ιστορία της πόλης.

Τι πρέπει να περιέχει η πρόταση;

Κάθε πρόταση πρέπει να περιέχει περιεκτική επεξήγηση του έργου/της δράσης που προτείνεται (σκεπτικό, σκοπός, στόχος κλπ) και προκαταρκτική κοστολόγηση, κατά το δυνατό αναλυτική.  Επισημαίνεται ιδιαίτερα η ανάγκη όπως οι προτάσεις είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες.  Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.

Τι προϋπολογισμό πρέπει να έχει η πρότασή μου;

Ο προϋπολογισμός για κάθε πρόταση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των €20.000 πλέον Φ.Π.Α.

Μπορώ να υποβάλω περισσότερες από μια πρόταση;

Κάθε πολίτης ή οργανωμένο σύνολο μπορεί να υποβάλει όσες προτάσεις επιθυμεί τηρουμένων των προαναφερθέντων όρων.

Πώς θα αξιολογηθούν οι προτάσεις;

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από τετραμελή υπηρεσιακή επιτροπή (Δημοτικός Γραμματέας, Δημοτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Δημοτικός Ταμίας – Οικονομικός Διευθυντής, Δημοτικός Υγειονομικός Επιθεωρητής) με βάση τα εξής κριτήρια: Παρουσίαση-στοιχειοθέτηση, δυνατότητα υλοποίησης σε εύλογο χρόνο, ανταπόκριση σε πραγματική ανάγκη της πόλης, πρωτοτυπία ευρηματικότητα,
κοστολόγηση.

Με βάση τη βαθμολογική αξιολόγηση των προτάσεων από την Επιτροπή, θα ετοιμαστεί μικρός κατάλογος επιλέξιμων προτάσεων ο οποίος θα αναρτηθεί στη σελίδα του Δήμου στο Facebook για ψηφοφορία συγκεκριμένης διάρκειας. Μέσω του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, θα επιλεγούν μία ή περισσότερες προτάσεις προς υλοποίηση κατά το 2018.

Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω πρόταση;

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 08 Οκτωβρίου και ώρα 12.00.

Πού μπορώ να υποβάλω την πρότασή μου;

 • Σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Δημοτικού Γραμματέα στο Δημοτικό Μέγαρο ή
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση town.hall@pafos.org.cy με θέμα “Συμμετοχικός Προϋπολογισμός: Υποβολή Πρότασης”

μοιράσου το

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ