Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ourPafos

4η Επιστολή για εγγραφή του θέματος στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυρία και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια τριών (3) προηγούµενων επιστολών µου (!!!), επαναφέρω πρόταση την οποία κατέθεσα για πρώτη φορά στις 25/11/2016 χωρίς -δυστυχώς- µέχρι στιγµής να έχει ληφθεί η όποια απόφαση.

Αναγκάζοµαι να επαναφέρω γι’άλλη µια φορά το θέµα αφού σε λίγες µέρες η υποστήριξη της εφαρµογής συµπληρώνει ένα (1) χρόνο λειτουργίας.  Η συνέχιση της εν λόγω εφαρµογής χωρίς την υϊοθέτησή της από το ∆ήµο ουσιαστικά τη θέτει σε “αδράνεια”.  Εαν λοιπόν η πρόθεση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι να µην υϊοθετηθεί η εν λόγω πλατφόρµα τότε θεωρώ ορθό να ενηµερωθώ τόσο εγώ -όσο και οι συνδηµότες µας- και να προχωρήσω στον άµεσο τερµατισµό της.

Οφείλω να εκφράσω τη δυσάρεσκεια και τον προβληµατισµό µου ως προς την αδικαιολόγητη καθυστέρηση λήψης απόφασης.  Η εν λόγω εφαρµογή (ακριβώς η ίδια!!) παρουσιάστηκε από τους ∆ήµους Λάρνακας και Αγίας Νάπας πριν από λίγο καιρό  σηµειώνοντας ιδιαίτερης αποδοχής από τους ∆ηµότες των δύο ∆ήµων.  Ως ∆ήµος Πάφου έχουµε έτοιµη την εφαρµογή εδώ και ένα (1) χρόνο και εξακολουθούµε να την αγνοούµε.  Άλλοι ∆ήµοι δηλαδή έχουν προχωρήσει στο σχεδιασµό, επεξεργασία, υλοποίηση και πλήρη υϊοθέτηση της εφαρµογής και εµείς ενώ την είχαµε ήδη έτοιµη την αδρανοποιούµε για λόγους που αδυνατώ να αντιληφθώ.

Παρακαλώ όπως το θέµα εγγραφεί στην επόµενη Ολόµελεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προς λήψη τελικής απόφασης.

Παραθέτω στη συνέχεια τις προηγούµενες επιστολές µου αλλά και την ανάλυση κόστους υϊοθέτησης της εφαρµογής.

ourPafos.com

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα είναι ήδη σε λειτουργία εδώ και ένα (1) χρόνο χωρίς όμως να έχει υϊοθετηθεί ακόμα από το Δήμο Πάφου, παραμένει στην ουσία κενό το πιο σημαντικό βήμα, να φτάσει το αίτημα στην Τοπική Αρχή για να τροχειοδρομηθεί η επίλυσή του.

Η πλατφόρµα αποτελεί ουσιαστικά µια πύλη επαφής των ∆ηµοτών µε τις Υπηρεσίες του ∆ήµου για διαχείριση καθηµερινών προβληµάτων που εντοπίζονται από τους ∆ηµότες.

Δείτε εδώ την πλατφόρμα!

Υπερθεµατίζω την ανάγκη εκσυγχρονισµού του ∆ήµου µας και η εν λόγω εφαρµογή αποτελεί ένα πρώτο – πολύ σηµαντικό – βήµα προς τούτη την κατεύθυνση.