Σχέδια Περιοχής €20.000

Τι είναι ένα Σχέδιο Περιοχής;

Ένα Σχέδιο Περιοχής στοχεύει στην «απόκτηση ταυτότητας», στην αναβίωση και ανάδειξη της  πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.  Ένα σχέδιο περιοχής παρέχει πρόνοιες για δίκτυα υποδομής, , απομάκρυνση μη επιθυμητών χρήσεων, εργαλεία Πολεοδομικού Παρεμβατισμού (αστικός αναδασμός, φορολογικά κίνητρα).  Χρήσεις όπως αναψυχή, ψυχαγωγία, δίκτυα πρασίνου,  παραλιακοί υπαίθριοι δημόσιοι χώροι εντάσσονται στην περιοχή και εκπονούνται εξειδικευμένα σχέδια ανάπλασης , μελέτες επιπτώσεων οδικού δικτύου και περιβαλλοντικής πληρότητας.

Τα σχέδια θα εντάσσονται σε ένα ενιαίο Πολεοδομικό, Συγκοινωνιακό, Οικονομικό Σχεδιασμό με δοκιμασμένες πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη.  Στο κάθε σχέδιο θα καθορίζονται όλα τα αναπτυξιακά έργα και έργα υποδομής.  Όλοι θα ξέρουν πώς θα διαμορφωθεί μελλοντικά η περιοχή.  Κυρίως όμως θα αποφεύγονται τακτικές του “ράβε-ξήλωνε” .  Αυτό το σχέδιο θα αποτελεί και την κυριότερη τεκμηρίωση και επιχειρηματολογία για τη διεκδίκηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.

Γιατί το πρότεινα;

Ανέκαθεν εξέφραζα την άποψη ότι επιβάλλεται η αλλαγή κλίμακας πολεοδομικού σχεδιασμού σε επίπεδο Σχεδίου Περιοχής το οποίο θα στοχεύει να δώσει μία ολοκληρωμένη στρατηγική με επικέντρωση στις ιδιαιτερότητες των περιοχών και να προτείνει συντονισμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις για καθοδήγηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε μια προοπτική χρόνου μεγαλύτερη των 20 ετών.

Έχουμε ήδη δει τα θετικά αντίκτυπα της εκπόνησης και εφαρμογής Σχεδίων Περιοχής τόσο στη Λεμεσό όσο και στη Λευκωσία.

Για χρόνια (από τη δεκαετία του ‘80!) συζητείται στην Πάφο η εκπόνηση Σχεδίου Περιοχής χωρίς όμως να λαμβάνεται -μέχρι σήμερα- η πολιτική απόφαση έναρξη της διαδικασίας του.  Σχέδια Περιοχής στην Κύπρο μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί σε 3 περιοχές: i) Πυρήνας Στροβόλου, ii) Κέντρο Λεμεσού και iii) Κέντρο Λευκωσίας.  Τα αποτελέσματα σε αυτές τις 3 περιοχές και τα πολύ θετικά αντίκτυπα που είχαν στις περιοχές μελέτης του αποδεικνύουν περίτρανα πόσο επιτακτική ανάγκη είναι το Σχέδιο Περιοχής και στην Πάφο.

Ποια η διαδικασία;

Έχω προτείνει να αφιερωθεί το ποσό των €20.000 (Είκοσι χιλιάδων ευρώ) στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018 για την έναρξη διαδικασίας εκπόνησης Σχεδίων Περιοχής για το Ιστορικό Κέντρο αλλά και για την Τουριστική Περιοχή.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα υϊοθέτησε την πρότασή μου και σύντομα θα προκηρυχθούν οι διαδικασίες (στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τη διαδικασία Εκπόνησης και Έγκρισης ενός Σχεδίου Περιοχής).

Το Σχέδιο Περιοχής μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο -και πολύ σημαντικό- βήμα στην προσέλκυση επενδύσεων και στην αισθητή αναβάθμιση της πόλης μας!