Ο Δήμος Πάφου έχει εστιάσει, εδώ και καιρό, την προσοχή του στην Επιβολή Πολεοδομικού Ελέγχου προς άρση παρανομιών Πολεοδομικής φύσεως στην πόλη μας. Δεν χωρεί καμιά αμφισβήτηση ότι υπάρχουν αρκετά υποστατικά που παρουσιάζουν παρατυπίες, ιδιαίτερα τα Κέντρα Αναψυχής. Τα πλείστα προβλήματα χρονίζουν και οι ευθύνες βαραίνουν εξίσου τους Ιδιοκτήτες όσο και εμάς ως Πολεοδομική Αρχή.

Μέχρι σήμερα ο Δήμος ως Πολεοδομική Αρχή επιδιδόταν στην άσκηση Πολεοδομικού Ελέγχου αποσπασματικά και εν τη απουσία συγκεκριμένης στρατηγικής. Η ουσιαστική και δίκαιη αντιμετώπιση του ζητήματος επιβάλλει τη χάραξη μιας προγραμματισμένης στρατηγικής στα πλαίσια πάντοτε της νομιμότητας, μέσω της οποίας θα μπορούμε να είμαστε και πιο παραγωγικοί αλλά και πιο ωφέλιμοι ως Πολεοδομική Αρχή.

Προτείνω λοιπόν την υιοθέτηση “Περιόδου Πολεοδομικής Εξυγίανσης/Αναπροσαρμογής” ενός έτους

Προτείνω λοιπόν την υιοθέτηση “Περιόδου Πολεοδομικής Εξυγίανσης/Αναπροσαρμογής”, 1 έτους ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και να προβούμε στα ακόλουθα μέτρα:

 1. Πλήρης και συντονισμένη καταγραφή όλων των Κέντρων Αναψυχής σε σχέση με Πολεοδομικής φύσεως παρανομίες ώστε να δοθεί η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των ζητημάτων και μαζικής αντιμετώπισής τους.*
 2. Αποστολή Προειδοποιητικών Επιστολών.  Αναστολή Επιδόσεων Ειδοποιήσεων Επιβολής και λήψης δυναμικών μέτρων.  
 3. Συναντήσεις και ενημέρωση οργανωμένων επηρεαζόμενων συνόλων (ΣΥΚΑΠ, ΣΑΚ, ΕΤΕΚ, ΠΟΒΕΚ) ως προς τις ενέργειες που οφείλουν να λάβουν προς νομιμοποίηση των υποστατικών τους.
 4. Δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης/Εξυπηρέτησης.
 5. Προετοιμασία από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών οδηγιών/κατευθυντήριων γραμμών προς τους Ιδιοκτήτες και τους μελετητές τους.  (π.χ. Πρότυπα Σκιαδίων, Υιοθέτηση Εντολών κλπ).
 6. Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
 7. Εξέταση κατά προτεραιότητα των αιτήσεων που αφορούν επαγγελματικά υποστατικά.
 8. Αποσύνδεση Άδειας Πώλησης Οινοπνευματώδων Ποτών με Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης.  (Να επανέλθει η απαίτηση Άδειας Οικοδομής).
 9. Εξουσιοδότηση Πολεοδομικής Επιτροπής και Δημοτικού Μηχανικού να συναντηθούν με Διεύθυνση Πολεοδομίας και Υπουργείου Εσωτερικών προς εξεύρεση κατάλληλων μηχανισμών αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων.

* Η λεπτομερής και πλήρης καταγραφή των υποστατικών πρέπει να είναι ούτως ή άλλως στις άμεσες προτεραιότητές μας ενόψει της δημιουργίας βάσεις δεδομένων και ψηφιοποίησης αλλά και ως προς την καταγραφή κτιρίων που πρέπει να κηρυχτούν ως Διατηρητέα και Στατικά ανεπαρκή.

Η προτεινόμενη περίοδος ενός έτους θα παρέχει τον απαραίτητο χρόνο να προβούν οι Ιδιοκτήτες αλλά και το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών στις κατάλληλες ενέργειες!

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από μια αποσπασματική αντιμετώπιση του ζητήματος είναι ορατοί και χρήζουν μελέτης:

 1. Δημιουργία εσφαλμένης εντύπωσης στοχοποίησης.
 2. Πλήγμα της πόλης μας ως Τουριστικού Προορισμού εν μέσω της Τουριστικής περιόδου που ήδη έχει ξεκινήσει
 3. Επιδείνωση της αδυναμίας της Υπηρεσίας να ανταποκριθεί στον όγκο εργασίας της.  Μαζικές υποβολές Ιεραρχικών προσφυγών, αναθεωρημένων σχεδίων κλπ
 4. Αυξημένο κόστος εφαρμογής με αποσπασματική αγορά υπηρεσιών (fork-lifts, γερανοί, κοκ)
 5. Μειωμένος χρόνος αντίδρασης από τους Ιδιοκτήτες.
 6. Περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής ύφεσης που παρατηρήθηκε στην πόλη μας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενδεχόμενη αύξηση ανεργίας.
 7. Αίσθημα ανασφάλειας σε επιχειρηματίες που ενδεχομένως να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα σε προσέλκυση νέων επιχειρήσεων.

Η προτεινόμενη περίοδος ενός έτους θα αντιμετωπίσει τους πιο πάνω κινδύνους και επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα αλλά και τον απαραίτητο χρόνο στους Ιδιοκτήτες Κέντρων Αναψυχής:

 • Να ενημερωθούν για τυχόν παρανομίες τους και να προετοιμάσουν/υποβάλουν ενημερωμένα σχέδια ή να μετακινήσουν τις επιχειρήσεις τους.  Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που δεν γνώριζαν για τις παρανομίες των υποστατικών τους προτού λάβουν Ειδοποιήσεις Επιβολής.
 • Να προβούν σε αλλαγές/ανακαινίσεις των επιχειρήσεών τους ή ακόμα και να εξεύρουν νέα υποστατικά κατά τη Χειμερινή περίοδο που οι πλείστες είναι κλειστές και ως εκ τούτου δεν θα επηρεάσει δραστικά τον κύκλο εργασιών τους.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πολεοδομίας, Τεχνικών Θεμάτων και Υδροδότησης τους τελευταίους λίγους μήνες επεδίωξα να σχηματίσω μια σφαιρική εικόνα για τις βασικές αδυναμίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας ως Πολεοδομική Αρχή.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πολεοδομίας, Τεχνικών Θεμάτων και Υδροδότησης τους τελευταίους λίγους μήνες επεδίωξα να σχηματίσω μια σφαιρική εικόνα για τις βασικές αδυναμίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας ως Πολεοδομική Αρχή.

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα λειτουργίας και η αποσπασματική άσκηση Πολεοδομικού Ελέγχου αλλά και το πρόσφατο μέτρο για Έκδοση Αδειών Οινοπνευματωδών Ποτών επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση επιφορτώνοντάς την με όγκο εργασίας που δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί.  Παράλληλα λοιπόν με τα μέτρα που αναφέρω πιο πάνω, η περίοδος 1 έτους θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανασυνταχθεί το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών:

 1. Τα έργα ανάπλασης θα έχουν ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου αρκετοί από τους Λειτουργούς και Τεχνικούς μας θα αποσυμφοριστούν σημαντικά.
 2. Το οργανόγραμμα παρουσιάζει ελλείψεις από θέσεις που κενώθηκαν λόγω συνταξιοδότησης, επιβάλλεται λοιπόν η πρόσληψη 2 Λειτουργών και 2 Τεχνικών.
 3. Ανάθεση διακριτών χαρτοφυλακίων και διαχωρισμός αρμοδιοτήτων των Τεχνικών του Τμήματος (π.χ.  Τμήμα Έκδοσης Αδειών, Τμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου, Τμήμα Έργων).
 4. Υιοθέτηση συστήματος μηχανογράφησης, ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής παρακολούθησης του Αρχείου.
 5. Εξέταση των εκκρεμούντων υποθέσεων (σήμερα εκκρεμούν πέραν των 450 Πολεοδομικών Αιτήσεων) για να είμαστε σε θέση να εκδίδουμε Πολεοδομικές Άδειες και Άδειες Οικοδομής εντός των νενομισμένων χρονικών πλαισίων.

Οι ευθυνες που μας βαραίνουν ως Πολεοδομική Αρχή είναι πολλές. Να διασφαλίσουμε ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οι κινήσεις εντάσσονται εντός ενός πλαισίου προγραμματισμού!

Επιβάλλεται να αναλογιστούμε κυρίως την ευθύνη μας ως Πολεοδομική Αρχή, και για τους λόγους που καταλήξαμε στην υφιστάμενη κατάσταση αλλά και για τη διαχείρισή της από τούδε και στο εξής εντός του πλαισίου της νομιμότητας.  

Οι ευθύνες που μας βαραίνουν ως Πολεοδομική Αρχή είναι πολλές:

 • για χρόνια αγνοούσαμε παντελώς την άσκηση Πολεοδομικού Ελέγχου, με αποτέλεσμα τη σημερινή κατάσταση.  
 • Η μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης αδειών “εξανάγκαζε” αρκετούς ιδιοκτήτες υποστατικών ενόψει της έναρξης της Τουριστικής Περιόδου να προβούν σε αυθαίρετες αποφάσεις/κατασκευές.
 • Αποτύχαμε να επικοινωνήσουμε στους ιδιοκτήτες υποστατικών τους μηχανισμούς(Πολεοδομική Αμνηστία) αλλά και δεν χαράξαμε ουσιαστική στρατηγική αντιμετώπισης των ιδιαιτεροτήτων μας ως πόλη (Σχέδιο Περιοχής).

Επαναλαμβάνω την έντονη πεποίθησή μου ότι το ζήτημα επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί με προγραμματισμό έχοντας πάντα υπόψη μας και τις ευθύνες που μας αναλογούν ως Δημοτικό Συμβούλιο.

Οφείλουμε διαφυλάσσοντας πάντοτε το δημόσιο συμφέρον και παραμένοντας εντός του πλαισίου νομιμότητας να λάβουμε εκείνες τις αποφάσεις που μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα συμβάλουν στην ουσιαστική επίλυση των ζητημάτων.

Τα προβλήματα χρονίζουν και η αντιμετώπισή τους επιβάλλεται να είναι συντονισμένη, ταυτόχρονα όμως οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη το καθήκον μας να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης μας και κατ’ επέκταση την τοπική οικονομία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Τουριστικής περιόδου.