Αναμφισβήτητα, τα καταστήματα που βρίσκονται στο Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο έχουν υποστεί ίσως το περισσότερο πλήγμα τους τελευταίους μήνες.  Είναι σίγουρα κατανοητό από όλους – συμπεριλαλβανομένου και του συνόλου των επηρεαζόμενων καταστηματαρχών – ότι για να υπάρξει ανάπτυξη θα πρέπει όλοι μας να ταλαιπωρηθούμε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Δεν παύει όμως να τυγχάνει ειδικού χειρισμού το Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο, αφενός γιατί η ένταση και η έκταση των έργων το οδήγησε σε πλήρη απομόνωση και αφετέρου διότι το εν λόγω έργο θα πρέπει να θεωρείται η ναυαρχίδα, να τονώσει την τοπική οικονομία.

Είναι γι’αυτό το λόγο που προτείνω στην Ολομέλεια την παράταση στην καταβολή των Δημοτικών Τελών και του Επαγγελματικού Φόρου στους καταστηματάρχες του κέντρου που έχουν επηρεαστεί αλλά και περαιτέρω την καταβολή τους σε δόσεις προς διευκόλυνσή τους.

 Γνωρίζω ότι το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή των Δημοτικών Τελών, τα οποία κατά την άποψή μου θα έπρεπε να απαλειφτούν εντελώς αφού για ολόκληρο το 2016 η περιοχή ήταν ουσιαστικά κλειστή.  Ως εκ τούτου δεν μπορεί το υφιστάμενο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση που επηρεάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου χωρίς να εξευρεθούν οι αντίστοιχοι πόροι.

Πρόταση στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, 25 Ιανουαρίου 2017

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου