Ισότητα των Φύλων στην Κύπρο: όχι μόδα, υποχρέωση

7 Μαρτίου, 2021

Οριζόντια Ψηφοφορία: Η εποχή το επιβάλει!

21 Φεβρουαρίου, 2021

Ηλεκτρονική Εγγραφή στους Εκλογικούς Καταλόγους

13 Φεβρουαρίου, 2021

Σχέδιο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας

7 Σεπτεμβρίου, 2020

Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

21 Νοεμβρίου, 2019

Σχέδιο Ανάκαμψης Εμπορικού Κέντρου

4 Ιανουαρίου, 2018

Πορεία Εκτέλεσης Έργων Υποδομής

30 Νοεμβρίου, 2017

Πλατφόρμα “ourPafos” – Βελτιώνω την Πόλη μου

19 Νοεμβρίου, 2017

Σχέδια Περιοχής για Ιστορικό Κέντρο και Τουριστική Περιοχή

30 Οκτωβρίου, 2017

Συμμετοχικός Προϋπολογισμός

30 Οκτωβρίου, 2017