Πορεία Εκτέλεσης Έργων Υποδομής

30 Νοεμβρίου, 2017

Πλατφόρμα “ourPafos” – Βελτιώνω την Πόλη μου

19 Νοεμβρίου, 2017

Σχέδια Περιοχής για Ιστορικό Κέντρο και Τουριστική Περιοχή

30 Οκτωβρίου, 2017

Συμμετοχικός Προϋπολογισμός

30 Οκτωβρίου, 2017

Περίοδος Πολεοδομικής Εξυγίανσης

29 Μαρτίου, 2017

Εξέταση Πολεοδομικών Αδειών

8 Φεβρουαρίου, 2017

Παράταση Δημοτικών Τελών σε Εμπορικό Κέντρο

25 Ιανουαρίου, 2017