Skip to main content

Οι ενδεχόμενες αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας, με μεγάλες ομάδες δυνητικά απογοητευμένων, δυσαρεστημένων και μειονεκτούντων νέων, αξίζει μεγαλύτερης προσοχής από τους πολιτικούς σε σχέση με το διαμοίρασμα και την πιθανή αλλαγή χρήσης των περιορισμένων δημόσιων πόρων.  Οφείλουν να κατανοήσουν ότι ένα νέο κοινωνικό και ψυχολογικό συμβόλαιο είναι πιθανόν να προκύψει μεταξύ των νέων και του κράτους, με σημαντικές συνέπειες για τη νεολαία αλλά και για τις μελλοντικές γενιές.  Το Διεθνές Γραφείο Εργασίάς άλλωστε, τονίζει ότι η ανεργία των νέων απαιτεί επείγουσα προσοχή, διότι “όχι μόνο απειλεί να παραβιάσει την αρχή της ισότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών αλλά κάθε περαιτέρω παράταση ή εμβάθυνση της κρίσης θα αυξήσει επίσης την πιθανότητα της πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής, απαξίωσης και αδράνειας”.  

Δεν μπορεί να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας από τη μια μέρα στην άλλη, ας είμαστε ρεαλιστές.  Μπορεί όμως, και επιβάλλεται, να δοθεί ελπίδα στους νέους.  Έλεγε ο Ρούσβελτ, ίσως να μην μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον για τη νεολαία μας, μπορούμε όμως να χτίσουμε τη νεολαία μας για το μέλλον.  Ακούμε για χρόνια ότι το μέλλον ανήκει στους νέους, ότι είναι η ελπίδα κάθε τόπου.  Πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα που να στηρίζουν και να ωθούν στους νέους να επιστρατεύσουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την έφεση στην καινοτομία.  Έχουμε το θάρρος ως κοινωνία αλλά και ως πολιτεία να διαλύσουμε στεγανά;  Να σπάσουμε τις αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας, να φέρουμε το καινούργιο;  Έχουμε τη νηφαλιότητα αλλά και την τόλμη να ξεριζώσουμε όλες εκείνες τις παθογένειες που έχουν μολύνει το πολιτικό και κοινωνικό μας σύστημα;  Αν θέλουμε να έχουμε κάτι που ποτέ πριν δεν είχαμε, πρέπει να κάνουμε κάτι που ποτέ πριν δεν κάναμε!  Οι στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και της υποαπασχόλησης πρέπει να ταξινομηθούν με τους όρους, πρόληψη, αποκατάσταση, επανένταξη.

Οι τομές υπό αυτή τη λογική οφείλουν να είναι άμεσες και να είναι ουσιαστικές.

 1. Διεύρυνση του Σχεδίου Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας
 • Φορολογική απαλλαγή για τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων που δημιουργούνται από νέους μέχρι 45 ετών.  Ένα μέτρο που εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες της ΕΕ και έχει αποδώσει.
 • Φορολογικά κίνητρα σε νέους επιχειρηματίες.  Μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές για τους νέους, όπως επίσης και κατάργηση του ΦΠΑ στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων νέων κάτω των 45.
 • Απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης.  Να εξαλείψουμε τις γραφειοκρατικές πρακτικές ούτως ώστε να καταστεί απλή η διαδικασία υποβολής.  Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμη υποβολής αλλά και παρακολούθησης της αίτησης, καθ’όλη τη διάρκεια της ενίσχυσης.
 • Δημιουργία “Γραφείων Εκκίνησης” με δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως ισχύει στην Ιταλία
 • ¨Εγγυήσεις για τους νέους”.  Στην Αυστρία, Φινλαδία και Σουηδία η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι υπεύθυνη για άνεργους νέους και οφείλει να τους προσφέρει προγράμματα επανακατάρτισης και εξειδίκευσης σε συνδυασμό με εργασία.
 1. Διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την Αγορά
 • Ουσιαστικά προγράμματα Επαγγελματικού προσανατολισμού τα οποία θα βοηθούν τους νέους να κάνουν επιλογές σταδιοδρομίας και θα βασίζονται σε μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και σε εμπειρία σε χώρους εργασίας.
 • Τα Πανεπιστήμια να δίνουν τη δυνατότητα, μέσα από τα προγράμματα σπουδών τους, της πρακτικής άσκησης.  Η πρακτική άσκηση να είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση πτυχίου και να αντιστοιχεί σε διδακτικές μονάδες.  Σε συνάρτηση με την πρακτική να δημιουργηθεί δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων και των εργοδοτών που να ενισχύει την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας.
 • Να εκμεταλλευτούμε τους νέους επιστήμονές μας στην Έρευνα.  Έχουμε από τα υψηλότερα μορφωτικά επίπεδα στην ΕΕ, καιρός να το εκμεταλλευτούμε.  Ας δώσουμε το βήμα στους νέους μας να συμβάλουν με τις γνώσεις τους σε Ερευνητικά προγράμματα επιχορηγούμενα από το κράτος για να καταστούμε ένα σύγχρονο τεχνολογικό κέντρο.
 1. Φορολογικά και άλλα κίνητρα σε εργοδότες για να προσλάβουν νέους άνεργους
 • Ενίσχυση των προγραμμάτων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού με ιδιαίτερη έμφαση σε νέους άνεργους.
 • Παροχή κλιμακωτών φορολογικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν νέους άνεργους
 • “Πρόσθετη εισφορά μαθητείας”, ένα μέτρο που εισήχθηκε στη Γαλλία και έχει καρποφορήσει.  Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν πρόστιμο, εάν δεν προσλαμβάνουν το ποσοστό από μαθητευόμενους που τους αναλογεί.  Η αναλογία καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης αλλά και από τον κύκλο εργασίων της.  Η “πρόσθετη εισφορά μαθητείας” (supplémentaire a l’apprentissage) (0,1% του μισθολογικού κόστους) στη Γαλλία θα πρέπει να καταβληθεί από όλες τις επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 υπαλλήλους των οποίων το εργατικό δυναμικό περιλαβάνει λιγότερο από 4% μαθητευομένων.  Αντίστοιχες αναλογίες θα μπορούσαν να υιοθετηθούν στα μέτρα της Κυπριακής οικονομίας.

Είναι λοιπόν στοίχημα της νέας γενιάς να ξεπεράσει την πραγματικότητα.  Αρκεί να μας δοθεί η ευκαιρία, να μας δώσουν τα εργαλεία για να μπορέσουμε να συμβάλουμε επιτέλους καθοριστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος, που άλλωστε είναι το μέλλον που εμείς θα κληθούμε να βιώσουμε.  Επιβάλλεται όμως να περάσουμε άμεσα από τα λόγια στις πράξεις.  Έχει καταντήσει πλέον γραφική η αναφορά στη νέα γενιά, σε κάθε διάλεξη, συζήτηση, ομιλία.  Είναι η ώρα να μετουσιωθεί η πρόθεση σε έργα.  Το πιο παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας μας παραμένει καθηλωμένο και αμήχανο, η ανεργία στις τάξεις της νεολαίας έχει πάρει πλέον διαστάσεις μάστιγας.  Το ζήτημα δεν είναι μόνο να μπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά η γενιά μου να είναι εδώ για να το βιώσει.  

Οφείλουμε όμως και ως νέοι να βγούμε μπροστά, να επιστρατεύσουμε κάθε μας ταλέντο αλλά και δύναμη ψυχής και να διεκδικήσουμε.  Αν επιθυμούμε να είμαστε η γενιά που θα αλλάξει πολλά, πρέπει πρώτοι εμείς να αποδείξουμε ότι και μπορούμε αλλά και έχουμε τη θέληση.  Να βγούμε μπροστά λοιπόν, να προσφέρουμε την τεχνογνωσία και την όρεξή μας, να αποδείξουμε έμπρακτα ότι τούτη η γενιά δεν είναι η γενιά του καναπέ, είναι η γενιά των τομών, της δουλειάς και της καινοτομίας.  Ετούτη η γενιά, είναι η γενιά που έχει ραντεβού με το πεπρωμένο!